Drukken in oorlogstijd


Wie in Nederland een krant wil kopen of zich op een krant wil abonneren, heeft een ruime keuze. Je kan een landelijke krant nemen of een regionale. Je kunt ook een krant nemen die speciaal gemaakt is voor protestanten, voor rooms-katholieken, voor liberalen, voor sociaal-democraten of voor mensen die geen uitgesproken levensovertuiging hebben. Dat is mogelijk omdat je in Nederland mag zeggen en schrijven wat je wilt, ook als je een krant uitgeeft.

Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog wel anders. De Duitse bezetter bepaalde in die tijd wat kranten wel en niet mochten schrijven. Als reactie hierop ontstonden illegale verzetskrantjes. De eerste waren nog met de hand geschreven of gestencild, maar al snel werd alles professioneler. De kranten werden gedrukt op echte drukpersen en er ontstonden professionele redacties.
Aan het eind van de oorlog is de illegale pers uitgegroeid tot een machtige factor. Er was een systeem ontwikkeld van ongekende omvang en doeltreffendheid. Terwijl er geen verbinding was met de vrije wereld kreeg de bevolking dag in dag uit toch nieuws. Nieuws, waaruit bleek dat de bevrijding zeker zou komen. De illegale bladen hielden het Nederlandse volk geestelijk wakker.
Over wat er allemaal kwam kijken bij het drukken in oorlogstijd en wat de risico's ervan waren gaat deze opdracht.

trouwDe huidige Trouw is begonnen als een illegale krant in 1943

 

verwante lessen

Login Form