Arbeidsinzet - bron: voormalige dienstplichtigen

 
Naarmate de oorlog vorderde en de Geallieerden meer successen boekten, bijvoorbeeld in het Middellands Zeegebied, groeiden bij de Duitsers de angst dat de 300.000 voormalige Nederlandse militairen bij een Geallieerde aanval in Nederland steun zouden geven aan de Geallieerden. Die waren naar huis gestuurd toen Nederland zich op 14 mei 1940 had overgegeven.

In mei 1942 moesten alle beroepsofficieren zich alsnog in krijgsgevangenschap begeven. Eind april 1943 werden ook alle dienstplichtigen opgeroepen zich hiervoor te melden. Alle soldaten werden ingezet in de Arbeidsinzet.

Koningin Wilhelmina in Londen riep via Radio Oranje de voormalige militairen op om zich niet te melden.

radiooranje

 

verwante lessen

Login Form