Arbeidsinzet - bron: arbeitseinsatz

 
Het Reichsarbeitsministerium (het Duitse ministerie voor arbeid) bepaalde in 1942 dat de openvallende gaten moesten worden gevuld met arbeiders uit de door Dutsland bezette gebieden. Dit heette Arbeitseinsatz en in het Nederlands Arbeidsinzet.

bevel

In Nederland werden vanaf 23 februari 1942 alle Nederlanders, die daarvoor in aanmerking kwamen, verplicht een tijd in Duitsland te werken. Speciale commissies bepaalden wie uitgezonden werden naar Duitsland. Het eerst waren de arbeiders in die bedrijfstakken aan de beurt die niet voor de oorlogsvoering van belang waren, zoals vervaardigers van luxeartikelen.

Regelmatig kregen de commissies de opdracht om een quotum te halen: 30.000 metaalarbeiders in het voorjaar van 1942, 38.000 arbeiders uit de textiel- en lederindustrie in augustus van dat jaar en 25.000 studenten en overheidsmedewerkers in december.

 

verwante lessen

Login Form