Arbeidsinzet - bron: tekorten in Duitsland

 
operatiebarbarossaOp 22 juni 1941 begon Duitsland met Operatie Barbarossa, de veldtocht in de Sovjet-Unie. Voordat die operatie begon en ook daarna werd in Duitsland de vraag naar buitenlandse, dus ook naar Nederlandse arbeidskrachten steeds groter. Dat kwam doordat miljoenen Duitse mannen gemobiliseerd werden om als soldaat aan die veldtocht in de Sovjet-Unie mee te doen. Daardoor ontstond een groot tekort aan arbeidskrachten bij Duitse bedrijven, waaronder ook de wapenindustrie.

 

 

verwante lessen

Login Form