Arbeidsinzet - bron: arbeid in de grenssteken

 
Vanaf 1933 was Duitsland in hoog tempo aan het opbouwen en er was volop werk. In Nederland daarentegen was er een grote economische crisis en een hoge werkloosheid. Tal van Nederlandse werklozen zochten daarom werk in Duitsland.

arbeidsbureau

Zij deden dat vrijwillig, maar vanaf februari 1938 werden veel werklozen ertoe gedwongen. De arbeidsbureaus in de grensstreken vonden werk in Duitsland 'passende arbeid' voor werklozen. Als je weigerde, werd de werklozensteun gestopt en kwam je ook niet meer in aanmerking voor werkverschaffingplaatsen in Nederland.

 

verwante lessen

Login Form