Arbeidsinzet - bron: dwangarbeid

 
Tot 1938 mocht je als inwoner van Nederlander zelf uitmaken of je in Duitsland ging werken of niet. Ook inwoners van andere buurlanden van Duitsland gingen vrijwillig in Duitsland werken.

Maar gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het wel anders. Uiteindelijk  werkten een half miljoen Nederlandse mannen kortere of langere tijd als dwangarbeider in Duitsland. De Duitse regering had er liever anderhalf miljoen gehad. Uit alle door Duitsland bezette gebieden waren in totaal 7,7 miljoen arbeiders naar Duitsland gevoerd om dwangarbeid te doen. Die maakten samen de helft uit van alle arbeiders in de Duitse oorlogseconomie uit.

dwangarbeid

 

verwante lessen

Login Form