Arbeidsinzet - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen weten wat de arbeidsinzet was in de periode 1933-1945.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom Duitsland tussen 1933 en het uitbreken van de Tweede wereldoorlog Nederlandse arbeidskrachten wierf.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog steeds meer Nederlandse arbeidskrachten wierf.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van regelgeving en gehanteerde wervingsmethoden uitleggen hoe bij de werving van arbeidskrachten in Nederland tussen 1933 en 1945 steeds meer dwang werd toegepast.

 

verwante lessen

Login Form