Bakkums spergebied - opdracht

 
opdrachtWat was dan wél de reden om dit gebied af te sluiten? En wat betekende dat voor het dagelijks leven in dat gebied?

Dat zoeken jullie uit in deze les. Jullie raadplegen een aardrijkskundige website over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en enkele andere bronnen.

Maak een verslag van een bezoek aan het voormalige spergebied. Doe het vanuit het gezichtspunt van een Nederlander of een Duitser die er toen heeft gewoond en gewerkt. Laat weten wat er in het landschap nog te zien is dat herinnert aan waarom dit gebied een spergebied was. Laat ook weten hoe Nederlanders in het gebied met jou als Duitser omgingen, of hoe Duitsers in het gebied met jou als Nederlander met je omgingen.

 

verwante lessen

Login Form