Atlantikwall - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien wat de Atlantikwall is en waarom die werd gebouwd.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van enkele voorbeelden aangeven welke belangen van burgers in Nederland werden geschaad door de bouw van de Atlantikwall.
  • De leerlingen hebben gezien dat de Duitse autoriteiten geen rekening hielden met mensen die op plekken woonden waar verdedigingswerken van de Atlantikwall werden gebouwd en dat die mensen niets in te brengen hadden bij de aanbesteding en bouw van die verdedigingswerken.

 

verwante lessen

Login Form