Atlantikwall - voor de docent: info

 
In deze les ontdekken leerlingen dat in Nederland veel mensen aan de kust veel ongemak ondervonden van de bouw van en de aanwezigheid van verdedigingswerken van de Atlantikwall en dan vooral in zes dichtbevolkte gebieden op deze lijn.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u een uur uit.

Bezoek de website die als bron wordt gebruikt en ga aan de hand van Dit ga je doen hoe de site werkt.

U laat de leerlingen de opdracht in de les in zes groepen doen. Spreek eerst met de klas af dat alle groepen als eindproduct een schriftelijk verslagen maken of een podcast. Dat maakt het makkelijk om deze eindproducten te bundelen in en dossier.

Iedere groep leest Bron: In je achtertuin en kiest een van de zes gebieden aan de kust die in deze bron worden genoemd. Let erop dat elke gebied wordt gekozen.

Elke groep onderzoekt het gebied dat ze gekozen heeft. Van dat onderzoek doen ze verslag in een artikel voor een historisch tijdschrift of in de vorm van een podcast.

Als iedereen hiermee klaar is, bekijkt u de artikelen of podcasts en bundelt ze. . Bedenk er met de leerlingen een pakkende titel voor het geheel.

Tip 1: zet het dossier online zodat ook leerlingen van andere klassen/scholen het in kunnen kijken.

Tip 2: u kunt ook een klassengesprek houden over hoe het er toen aan toe ging bij de bouw van de Atlantikwall en hoe het nu gaat als de Nederlandse overheid een besluit neemt voor een ingrijpend bouwproject als de verbreding van de A27 bij Amelisweerd of de aanleg van de Betuwelijn.

Uitwerking
De Duitse bezetters lieten de Atlantikwall bouwen zonder rekening te houden met mensen die woonden op de plekken waar bunkers, batterijen kanonnen en andere verdedigingswerken kwamen.

Bij de bouw van de Atlantikwall moesten mensen die in de kuststrook woonden maar accepteren dat:

  • hun woningen werden gesloopt en dat ze elders moesten gaan wonen
  • landbouw- en andere bedrijven moesten verdwijnen
  • ze stukken van hun woonomgeving niet meer mochten betreden van de Duitse autoriteiten

Het verschil met de huidige tijd en toen is enorm. Toen hadden de mensen totaal niets te zeggen over de maatregelen van de Duitse bezetters, nu kunnen de burgers bezwaren aanvoeren en protesteren als bestuurders in hun woonomgeving een autoweg willen verbreden of een spoorlijn willen aanleggen.

Kerndoelen
41 De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.

 

verwante lessen

Login Form