Ik en mijn prothese - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien waarom mensen een of meer lichamelijke beperkingen hebben.
  • De leerlingen hebben gezien welke rol landmijnen hierbij gespeeld hebben.
  • De leerlingen hebben aangetoond dat ze zich kunnen inleven in personen die één of meer lichamelijke beperkingen hebben.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat de Verenigde Naties doen om mensen met één of meer lichamelijke beperkingen net zo goed te laten meedraaien in de maatschappij als mensen zonder die beperkingen.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat de Verenigde Naties doen om ervoor te zorgen dat op den duur niemand meer één of meer lichamelijke beperkingen oploopt als gevolg van een ongeluk met een landmijn.

 

 

verwante lessen

Login Form