Ik en mijn prothese - voor de docent: info

 
In deze les wordt de leerling uitgedaagd om zich in te leven in de positie van iemand met een of meer lichamelijke beperkingen. Mensen krijgen deze beperkingen bij hun geboorte of later door een ziekte of ongeluk. In deze les gaat vooral aandacht uit naar ongelukken met landmijnen waardoor mensen een of meer lichaamsdelen verliezen.

De leerlingen leren zich in te leven door voorbeelden te bestuderen van mensen die zulke beperkingen hebben en desondanks iets moois van hun leven weten te maken.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit of iets meer tijd als er behoefte aan is.

U laat de leerlingen de YouTube-video van ‘Rode Kruis-Vlaanderen’ zien. U deelt de klas in groepen van drie of vier leerlingen in. Van elke groep nemen de leerlingen de overige bronnen door.

Daarna zoeken de groepen op internet een voorbeeld van hoe iemand met zijn lichamelijke beperkingen weet om te gaan en welke hulp hij of zij daarbij krijgt. Het is de bedoeling dat ze door te zoeken op internet proberen antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Wat voor beperking of beperkingen heeft de persoon?
  • Hoe heeft de persoon die beperking of beperkingen opgelopen?
  • Indien die beperking of beperkingen niet zijn aangeboren, wat zijn de verschillen tussen zijn leven voor het ontstaan ervan en zijn leven erna?
  • Wat moest de persoon opnieuw leren?
  • Wat voor hulp van anderen (mantelzorgers en beroepskrachten) krijgt de persoon?
  • Waarom zou de persoon een positief rolmodel kunnen zijn voor andere mensen met een of meer lichamelijke beperkingen?

Ze ronden deze groepsactiviteit af met het maken van een presentatie over de persoon die ze hebben onderzocht. In die presentatie verwerken ze wat ze aan de hand van de vragen hebben geleerd over die persoon.

De presentatie mag een podcast zijn, een power-point-presentatie of een artikel. Als iedereen klaar is, kijkt u de presentaties na.

Twee voorbeelden van mensen met een of meer beperkingen:
Stephen Hawking (1942-2018): was tot in zijn studententijd gezond, kreeg toen de spierziekte ALS en raakte daardoor steeds meer verlamd. Hij moest zich dus steeds meer behelpen met hulpmiddelen als een elektrische rolstoel. Toen hij zijn stem niet meer kon gebruiken, gebruikte hij een computer met synthesizer, die een robotachtig stemgeluid voortbracht. Hij moest met deze apparaten leren omgaan. Desondanks wist hij, door baanbrekend onderzoek van het heelal, wereldfaam te verwerven. Hij gaf tot vlak voor zijn overlijden vaak lezingen en kreeg daarbij hulp van enkele zorgmedewerkers.

Stevie Wonder (1950-): is vanaf zijn jeugd blind. Om toch te kunnen lezen en schrijven, moest hij braille leren gebruiken, een speciaal schrift voor blinden. Hij leerde piano, mondharmonica en andere instrumenten bespelen en leerde zingen. Hij schreef eigen songs/nummers met sterke pop- en country-invloeden. Zijn albums (zoals Songs in the Key of Life) vonden wereldwijd veel aftrek. Hij is ook een gedreven podiumartiest.


Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

 

verwante lessen

Login Form