Ik en mijn prothese - opdracht

 
opdrachtDaar ga je in deze les enkele voorbeelden van zien door de bronnen in de les te raadplegen. Ook leer je hoe de Verenigde Naties ervoor zorgen dat mensen met een of meer lichamelijke beperkingen daarmee kunnen draaien in de maatschappij, alsof ze die beperkingen niet hebben. De VN helpen ook te voorkomen dat mensen door ongelukken met landmijnen lichamelijke beperkingen oplopen.

Daarna zoek je op internet een voorbeeld van hoe iemand met een lichamelijke beperking of beperkingen weet om te gaan, en welke hulp hij of zij daarbij krijgt. Zoek op internet bij het voorbeeld antwoord op de volgende vragen:

  • Wat voor beperking of beperkingen heeft de persoon?
  • Hoe heeft de persoon die beperking of beperkingen opgelopen?
  • Indien die beperking of beperkingen niet zijn aangeboren, wat zijn de verschillen tussen zijn leven voor het ontstaan ervan, en zijn leven erna?
  • Wat moest de persoon opnieuw leren?
  • Wat voor hulp van anderen (mantelzorgers en beroepskrachten) krijgt de persoon?
  • Waarom zou de persoon een positief rolmodel kunnen zijn voor andere mensen met een of meer lichamelijke beperkingen?

 

verwante lessen

Login Form