Haram en halal - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat de begrippen halal, haram, makroeh en dhabiha betekenen.
  • De leerlingen kunnen enkele van de islamitische spijswetten benoemen.
  • De leerlingen kunnen twee redenen benoemen waarom vooral praktiserende moslims de spijswetten belangrijk vinden.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de middenstand steeds beter is gaan inspelen op de behoeften van mensen die zich aan de islamitische spijswetten willen houden.
  • De leerlingen kunnen aangeven waarom ook niet-moslims enkele van de islamitische spijswetten ter harte zouden kunnen nemen.
  • De leerlingen kunnen globaal aangeven hoe de Verenigde Naties bij verlening van noodhulp te maken kunnen krijgen met islamitische spijswetten.

 

verwante lessen

Login Form