Mensen in hokjes - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat een oordeel is, een vooroordeel, een stereotype en etnisch profileren.
  • De leerlingen hebben gezien waarom bijna iedereen vooroordelen heeft over andere mensen of groepen van mensen.
  • De leerlingen hebben gezien dat het hebben van vooroordelen en stereotypen en het uiten ervan ten koste kan gaan van andere (groepen van) mensen.
  • De leerlingen hebben gezien waarom de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hierbij als leidraad kan worden gebruikt.

 

verwante lessen

Login Form