Mensen in hokjes - wat doen de vn?


Op 10 december 1948 namen de Verenigde Naties de Universele Verklaring van  de Rechten van de Mens (UVRM) aan.

Sindsdien is 10 december de Dag van de Mensenrechten. Vooral sinds de jaren tachtig worden op deze datum overal ter wereld manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd. Voor 10 december 1998 werden wereldwijd door Amnesty International meer dan 13 miljoen handtekeningen verzameld ter ondersteuning van de 50ste verjaardag van de UVRM. Op deze dag wordt, bij toeval, ook de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt.

De verklaring werd ontworpen door de VN Commissie voor Mensenrechten.

uvrmDe UVRM is de eerste internationale bevestiging van de universaliteit van mensenrechten. Universaliteit betekent dat mensenrechten overal en altijd geldig zijn, ongeacht de tradities en de cultuur waarin mensen leven. De verklaring heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten.

Voor deze les zijn twee artikelen van bijzonder belang:

Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze hebben allemaal  verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander als broeders te gedragen.

Artikel 13: Iedereen heeft het recht om te gaan en staan waar hij wil, in eigen land en in het buitenland. Iedereen heeft het recht welk land dan ook te verlaten én terug te keren naar zijn eigen land.

 

verwante lessen

Login Form