Mensen in hokjes - bron: etnisch profileren


Vooroordelen zijn vaak negatief en kloppen meestal niet met de werkelijkheid. Daardoor kunnen ze pijnlijke gevolgen hebben. Vooral als ze als excuus worden gebruikt om iemand oneerlijk te behandelen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als mensen solliciteren naar een baan. Het komt dan voor dat mensen met een achternaam, die niet Nederlands klinkt, minder kans hebben op die baan dan mensen met een Nederlands klinkende achternaam. Ook als de politie vaker mensen staande houdt met een donkere huidskleur dan mensen met een witte, is er sprake van een ongelijke behandeling.

politieagenten

Dit zijn twee voorbeelden van etnisch profileren. Etnisch profileren, mensen bepaalde kenmerken toedichten op grond van iemands (buitenlandse) afkomst, is  een vorm van discriminatie.

 

verwante lessen

Login Form