Landmijnen ruimen - bron: eerst landmijnen ruimen


Elke oorlog levert schade op, veel schade. In een oorlog worden huizen, wegen, bruggen, krachtcentrales, fabrieken, ziekenhuizen, scholen en kantoren vernield. Gebombardeerd, kapotgeschoten, met tanks kapotgereden, noem maar op.

Zodra de oorlog is afgelopen, kan het dagelijks leven weer enigszins op gang komen. Men kan de schade gaan herstellen. Maar als er landmijnen gelegd zijn in de oorlog is er wel een probleem. Want niet alle landmijnen zijn tijdens de oorlog ontploft en dus liggen die mijnen nog ergens verscholen op of net onder de grond. Daardoor blijft het op die plekken. Dat heeft allerlei gevolgen:

  • Werklieden kunnen niet aan de slag. 
  • Landmijnen op en langs wegen en spoorlijnen maken het reizen en het vervoeren van goederen gevaarlijk. 
  • Door landmijnen kun je niet zonder gevaar naar school gaan, naar de dokter, naar een ziekenhuis, naar vrienden en familie en kun je niet zonder gevaar buiten spelen. 
  • Mensen kunnen niet naar hun werkplek (fabriek, kantoor, winkel). Daardoor zitten ze zonder werk en geen werk betekent meestal armoede. 
  • Door landmijnen kunnen boeren hun akkers niet bewerken. Ze kunnen hun vee niet laten grazen. Kanalen en putten die ze voor bevloeiing van hun akkers gebruiken, kunnen ze niet repareren. Daardoor kan er geen voedsel worden geproduceerd. 
    mijnengevaar
  • Mensen verhuizen naar plekken op het platteland waar géén landmijnen zijn of naar de stad. Daar hopen ze wél aan de kost te komen.
  • De bewoners van met mijnen 'vervuilde' gebieden moeten worden voorgelicht: hoe herken je mijnen, hoe voorkom je ongelukken?

 

verwante lessen

Login Form