Landmijnen ruimen - voor de docent: info


Na elke oorlog blijven er niet-ontplofte granaten, bommen en ook niet-ontplofte landmijnen op of onder de grond verborgen liggen. Ze vormen zelfs vele jaren na de oorlog een gevaar voor burgers. Het zijn dan ook vrijwel altijd burgers die slachtoffer worden van dergelijke explosieven, vooral van landmijnen.

Deze spullen opsporen en ruimen is levensgevaarlijk. Toch zijn er mensen te vinden die dit werk willen doen. Wat hen bezielt om op die manier hun leven te wagen, laat deze les aan de hand van getuigenissen en andere bronnen zien. Ook zien leerlingen hoe hiertoe opgeleide werkdieren en speciale technieken bij het ruimen van gevaarlijke explosieven worden ingezet. Ten slotte maakt de les duidelijk dat het opruimen van verborgen landmijnen en andere explosieven cruciaal is voor de wederopbouw in gebieden waar een oorlog heeft gewoed.

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 1 uur uit.

U deelt de klas in groepen van vier leerlingen in. Daarna lezen de leerlingen van elke groep de bronnen in de les door. Het is handig dat ze die bronnen onder elkaar verdelen, zodat leerlingen niet alles hoeven te lezen.

Ten slotte laat u:

  • Een groep een petitie maken met een met argumenten ondersteunde oproep om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan de mijnenruimers en de Internationale Campagne Uitbanning van Landmijnen ICBL van de Verenigde Naties.
  • De andere groepen een kunstwerk met plaquette ontwerpen om duidelijk te maken hoe mijnenruimers te werk gaan en waarom hun werk en dat van het ICBL belangrijk is.

Als iedereen klaar is, bekijkt u de petitie en de ontwerpen voor het kunstwerk met plaquette.


Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel, en de uitkomsten daarvan te presenteren.

 

verwante lessen

Login Form