Feesten en rituelen - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

In het eerste deel van de opdracht lees je twee bronteksten. Dat doe je alleen en je krijgt er 15 minuten de tijd voor. Het tweede deel doe je samen met enkele klasgenoten. Voor dit deel krijg je de rest van de tijd.

Lees de bronnen ‘Samen feesten’ en ‘Wat doen de VN?’.

Daarna deelt je leerkracht de klas in vijf groepen in. Iedere groep kiest een van de vijf feesten uit die in de les behandeld worden.

Bestudeer met je groepsgenoten het feest dat jullie hebben uitgekozen aan de hand van de vragen in ‘Opdracht’.

Zoek er een ander feest bij dat bij dezelfde godsdienst hoort als het feest uit de les en onderzoek die aan de hand van dezelfde vragen.

Maak ten slotte een presentatie over de twee feesten die je hebt onderzocht. Laat als je klaar bent je presentatie aan je leerkracht en je klasgenoten zien.

 

verwante lessen

Login Form