Landen met schulden - bron: kredietcrisis


Bij de armste ontwikkelingslanden bestaat een groot deel van hun inkomsten uit buitenlandse hulp uit rijke landen. Maar hoeveel hulp die rijke landen geven, hangt af van hoe goed het gaat met de economie van die landen.

Gaat het goed met de economie van een rijk land, dan krijgt de overheid van dat land veel belastinggeld binnen. Daardoor kan ze meer geld uittrekken voor hulp aan de armste ontwikkelingslanden.

Maar als het slecht gaat met de economie van een welvarend land krijgt de overheid van dat land minder belastinggeld binnen. Bovendien moet ze meer geld uitgeven om werklozen aan een uitkering te helpen, omdat veel mensen hun baan verliezen. Soms moet de regering geld uittrekken om bedrijven in het land te steunen, die dreigen om te vallen. Daardoor wordt het moeilijker om geld uit te trekken voor hulp aan de (armste) ontwikkelingslanden.

Vanaf 2009 ging het enkele jaren lang slecht met de economie van de meeste rijke landen. Deze periode staat bekend als ‘Kredietcrisis’, omdat de economische neergang werd in gang gezet door grote financiële problemen bij een aantal grote banken in de Verenigde Staten. Die banken kwamen krap bij kas te zitten doordat veel mensen hun hypotheken, die ze bij een van die banken hadden afgesloten, niet langer konden aflossen.

dowjonesDe Amerikaanse aandelenindex Dow Jones bereikte in oktober 2008 een historisch dieptepunt

Niet alleen gaven rijke landen minder hulp aan de armste ontwikkelingslanden. Ook raakten emigranten uit de armste ontwikkelingslanden die in rijke landen woonden, hun baan kwijt. Die konden daarom minder geld of helemaal geen geld meer sturen naar hun familie in hun land van herkomst.

Daar kwam nog bij dat de prijzen van metalen, aardolie en andere grondstoffen op de wereldmarkt daalden. Dat kwam omdat de vraag naar die grondstoffen in rijke landen afnam. Hierdoor raakten ontwikkelingslanden die sterk afhankelijk zijn van de uitvoer van die grondstoffen een deel van hun inkomsten kwijt.

In 2005 werd de schuld van een aantal ontwikkelingslanden kwijtgescholden. Maar door de kredietcrisis raakten veel ontwikkelingslanden opnieuw verder in de schulden. Daardoor hadden die landen nauwelijks geld om hervormingen door te voeren noch om investeringen te doen om het welzijn van hun burgers te bevorderen. Net als in de jaren ’80 kregen steeds meer mensen te kampen met armoede en ziekten.

 

verwante lessen

Login Form