Landen met schulden - bron: wat ging er meer mis?


Dat er ontwikkelingslanden waren die steeds dieper in de schulden raakten, had ook andere oorzaken:

  • Overheidsuitgaven die gedurende lange tijd hoger waren dan inkomsten uit belastingen. Met een groeiend begrotingstekort tot gevolg. Om dat tekort op te vullen, leende de overheid meer geld, waardoor de schuldenlast groter werd. Die last blijft bestaan als de regering van een land plaatsmaakt voor een nieuwe. Een voorbeeld: Argentinië stak zich zwaar in de schulden tijdens het autoritaire bewind van Videla tussen 1976 en 1983. Daarna kreeg dit land een democratisch bestuur, maar bleef het met een berg aan schulden zitten die het bewind van Videla had gemaakt.

  • 4200schoenenRegeringsleiders die zich verrijkten met geld uit de staatskas en dat aan dure spullen uitgaven en/of op rekeningen bij banken in het buitenland zetten. Dat deed bijvoorbeeld Joseph Mobutu toen die van 1965 tot 1997 president was van wat nu de Democratische Republiek Congo heet.
    En Imelda Marcos, de vrouw van Ferdinand Marcos, de president van de Filippijnen die in 1986 werd verjaagd, bezat een collectie van 4200 paar schoenen. Je kunt wel raden hoe zij en haar man aan het geld daarvoor kwamen....

  • Slecht bestuur waarbij veel overheidsgeld in de handen kwam van corrupte politici en ambtenaren.

  • Grote staatsuitgaven aan wapens en/of oorlogvoering, zodat er minder geld overbleef voor uitgaven waar burgers baat bij hebben. Zo voerden Irak en Iran van 1980 tot 1988 oorlog tegen elkaar. Door de hoge kosten hiervan werden in beide landen de meeste burgers steeds armer.

  • Mislukking van grote en dure projecten, waardoor die niet de beoogde inkomsten opleverden. Zo had de Wereldbank gedurende tientallen jaren 75 miljard dollar uitgeleend voor de bouw van 538 grote stuwdammen in 92 landen. Na 1995 verstrekte de Wereldbank hiervoor veel minder leningen. Het bouwen van die stuwdammen bleek duurder dan verwacht en ging bovendien ten koste van natuur en milieu (omdat natuurgebieden onder water kwamen te staan). Ook moesten vaak veel mensen verhuizen die bovenstrooms van de stuwdam bij de rivier woonden. Daar kwam soms nog bij dat zich steeds meer slib ophoopte in het stuwmeer zodat er minder ruimte overbleef voor water. Daardoor kwam er minder drinkwater beschikbaar of kon er bij de stuwdam minder stroom worden opgewekt.

 

verwante lessen

Login Form