Landen met schulden - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen aangeven welke bronnen van inkomsten landen hebben.
  • De leerlingen kunnen aangeven welke uitgavenposten landen hebben.
  • De leerlingen kunnen enkele binnenlandse factoren noemen waardoor landen steeds dieper in de schulden kunnen komen.
  • De leerlingen kunnen enkele buitenlandse factoren noemen waardoor landen steeds dieper in de schulden kunnen komen.
  • De leerlingen kunnen aangeven op welke manieren landen van een te grote schuldenlast af geholpen kunnen worden.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom het voor schuldeisers van schuldenlanden belangrijk is om die landen van hun te grote schuldenlast af te helpen.
  • De leerlingen weten wat de Wereldbank en het IMF zijn en kunnen de belangrijkste taken van deze instellingen benoemen.

 

verwante lessen

Login Form