Landen met schulden - voor de docent: info


Mensen die steeds dieper in de schulden raken, kunnen een beroep doen op instanties die hen kunnen helpen uit de schulden te komen. Dat geldt ook voor landen. Deze les laat zien dat in beide gevallen schuldenaar en schuldeisers er samen uit moeten zien te komen, al dan niet met hulp van bemiddelaars die ook als kredietverschaffer optreden. Dat zijn de VN-instellingen Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds.

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 1 uur uit.

Laat aan de klas de SchoolTV-film ‘Schuldsanering’ zien. Dan laat u de leerlingen de bron ‘Wat doen de VN?’ individueel lezen. Trek er 20 minuten voor uit.

Deel vervolgens de klas in groepen van vijf in voor een activiteit waar de rest van de tijd. Van iedere groep verdelen de leerlingen de vijf overige bronnen onder elkaar.

De leerling lezen de bron die ze hebben uitgekozen.

Daarna maken ze hun pamflet of petitie waarin ze de rijke landen oproepen tot het verlichten van de schuldenlast van de armste ontwikkelingslanden.

In het eindproduct moeten ze laten zien waarom:

  • de rijke landen moreel verplicht zijn om tot schuldenverlichting over te gaan, en
  • waarom het in het eigenbelang is van de rijke landen om dat te doen.

Zodra iedereen klaar is, kijkt u de pamfletten en petities na. Stuur de mooiste naar het ministerie van Financiën of stuur ze allemaal naar dit ministerie.


Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

 

verwante lessen

Login Form