Mensenrechten: universeel of niet? - voor de docent: info

 
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties noemt zaken op waar ieder mens op aarde recht op heeft. Niemand mag volgens de verklaring uitgesloten worden van een of meer van deze rechten. Daarom wordt de verklaring ‘universeel’ genoemd. Toen de verklaring in 1948 werd opgesteld, waren de meeste lidstaten van de VN westerse landen. Daarna zijn er steeds meer niet-westerse landen bij gekomen, met een cultuur (inclusief haar waarden en normen) die anders is dan die in het westen. Daarom zou de verklaring teveel toegespitst zijn op het Westen.

Aan de hand van enkele bronnen gaan leerlingen na in hoeverre ze deze kritiek op de verklaring terecht vinden.

Plan van aanpak
Bij deze opdracht is het handig dat alle leerlingen een exemplaar krijgen van de tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in Normaal Nederlands.

Voor deze les trekt u 1 uur uit, of langer als er voor het klassengesprek meer tijd nodig is.

U laat de leerlingen individueel de bronnen ‘Kritiek en aanvullingen’ en ‘Wt doen de VN?’ lezen. Geef ze er 20 minuten de tijd voor.

Hierna geeft u iedere leerling een exemplaar van de ‘UVRM in Normaal Nederlands’.

Ook deelt u de klas in drie groepen in voor de volgende activiteit waar u 20 minuten voor uittrekt. 

  • Groep 1 kijkt naar de twee SchoolTV-video's.
  • Groep 2 leest ‘Verklaring van Caïro’.
    Deze tekst is lang, dus knip deze tekst wel eerst in evenveel stukje als het aantal leden van de groep. Iedereen leest het stukje dat hij of zij heeft uitgekozen of gekregen.
  • Groep 3 leest ‘Het Arabisch Handvest’

Voor alle groepen geldt: houd de tekst van het UVRM in normaal Nederlands bij de hand, schrap aan de hand van wat ze gelezen hebben de artikelen uit deze verklaring die er volgens hen niet in thuishoren en voeg er andere aan toe.

Als iedereen klaar is, houdt u met de leerlingen een klassengesprek. Trek er 15 minuten voor uit, maar als blijkt dat er meer tijd voor nodig is, kunt u er wat extra tijd aan besteden.

In dat klassengesprek vraagt u iedere groep welke artikelen er uit de UVRM moeten worden gehaald en welke artikelen er aan moeten worden toegevoerd. Aan de hand van de voorgestelde wijzigingen stellen de leerlingen een nieuwe UVRM op.

Extra informatie:
Islam en mensenrechten op https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_en_mensenrechten


Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 43: De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

 

verwante lessen

Login Form