Mensenrechten: universeel of niet? - wat doen de vn?

 
logo uvrmOp 10 december 1948 hebben de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of kortweg UVRM opgesteld. Universeel wil zeggen: de rechten uit de Verklaring gelden over de hele wereld, in elk land, voor iedereen. Inmiddels hebben bijna alle landen van de wereld deze verklaring getekend.

Maar het is een verklaring, géén verdrag. Een land dat een verklaring tekent, belooft alleen maar om zich aan de afspraken in die verklaring te houden. Doet het land dat niet, dan kan niemand hem daartoe dwingen dat alsnog te doen. Een land dat een verdrag tekent, verplicht zich tot het nakomen van de afspraken in dat verdrag. Komt het land die afspraken niet na, dan kan hij daartoe worden gedwongen.

In de praktijk is de UVRM niet zo universeel als de VN zou willen. Sommige landen houden zich niet altijd aan de afspraken van de UVRM. Daar krijgen mensen niet altijd een eerlijk proces, daar wordt gemarteld, je mag daar niet openlijk voor je mening uitkomen, daar  zijn alle politieke partijen verboden behalve de partij die het land regeert, enzovoort.

De UVRM is ook om een andere reden niet echt universeel. Toen de VN de verklaring aannam, waren nog maar 57 landen er lid van. Hiervan is een groot aantal westers, en enkele van die westerse landen waren machtig en/of hadden kolonies, de VS bijvoorbeeld, de Sovjet-Unie, Engeland en Frankrijk. Daardoor hadden mensen uit westerse landen veel inbreng bij het opstellen van de UVRM.

In het Westen vindt men de belangen en rechten van individuen belangrijk. Dat zie je in de UVRM terug. In niet-westerse landen vindt men vaak belangen van de gemeenschap als geheel met haar normen, waarden en levensovertuiging belangrijk. Soms vindt men die zelfs belangrijker dan de belangen en rechten van mensen afzonderlijk, die in die landen leven.

Hoewel het aantal lidstaten van de VN na 1948 gegroeid tot bijna 200 en niet-westerse lidstaten nu ver in de meerderheid zijn, is er inhoudelijk niets veranderd aan de UVRM. Daardoor spreekt de verklaring niet alle landen even sterk aan.

 

verwante lessen

Login Form