Mensenrechten: universeel of niet? - voor de docent: beoordeling

 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • de nieuwe versie van de UVRM laat zien welke rechten in de bestaande UVRM ze universeel vinden en welke andere universele rechten alsnog eraan moeten worden toegevoegd;
  • voor de voorgestelde wijzigingen in de UVRM duidelijke argumentatie is gegeven, en
  • tijdens het klassengesprek de leerlingen elkaar voldoende gelegenheid hebben geboden om hun mening tot uitdrukking te brengen en te beargumenteren en respect hebben getoond voor de mening van hun medeleerlingen.

 

verwante lessen

Login Form