VN-Vrouwenvertegenwoordiger - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Lees eerst in je eentje de bron ‘Wat doen de VN?’. Je krijgt er enkele minuten de tijd voor.

Daarna deelt je leerkracht de klas in groepjes van drie in. De activiteit die jullie in groepsverband gaan doen, duurt 20 minuten.

Iedere groep kiest een bron uit om te lezen of te bekijken.

Let op! Het interview met Caecilia van Peski bestaat uit twee delen. Elk deel telt als één bron.

Lees de bron die jullie als groep gekozen hebben, samen door. Zoek op internet extra informatie over de vrouw over wie de bron gaat, over haar loopbaan bijvoorbeeld.

Maak je profielschets voor de nieuwe VN-Vrouwenvertegenwoordiger.

Laat jullie profielschets aan je leerkracht zien.

De les wordt afgesloten met een klassengesprek met je leerkracht. Je leerkracht trekt daar 20 minuten voor uit. In dit gesprek maken jullie aan de hand van de profielschetsen die jullie hebben gemaakt, samen een profielschets voor de nieuwe VN-Vrouwenvertegenwoordiger.

 

verwante lessen

Login Form