De Palestijnse kwestie - voor de docent: info

 
Tot rond het begin van de westerse jaartelling woonden er joden in Palestina. Toen de daar wegtrokken, vestigden steeds meer Palestijnen zich in dit gebied. Die wonden daar al ruim 2.000 jaar toen vooral na de Tweede Wereldoorlog steeds meer joden naar dit gebied verhuisden. Die hebben in 1948 de staat Israël gesticht. Dat hebben ze gedaan omdat ze een plek wilden hebben waar ze zich beschermd kunnen voelen tegen discriminatie, vervolging en anti joods geweld. Maar ook omdat ze vinden dat het gebied hen toebehoort als zijnde door God aan hen gegeven. Deze claim leidde tot een conflict tussen Palestijnen en de burgers van Israël dat nog steeds niet is opgelost.

In deze les kunnen leerlingen nadenken over hoe dit conflict alsnog kan worden opgelost en wel op zodanige wijze dat beide volken met de oplossing in kunnen stemmen.

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 1 uur uit.

U laat de klas de Youtube-VIDEO ‘Geschiedenis van Palestina’ zien.

Daarna deelt u de klas in zes werkgroepen in. Die onderzoeken het conflict tussen Palestijnen en Israëli’s is ontstaan toen de staat Israël werd gesticht.

Voor dit onderzoek ruimt u zo'n 30 minuten in.

  1. Een groep gaat na hoe het conflict is ontstaan(zie bron 1);
  2. Een groep gaat na waarom beide volken vanaf 1948 op voet van oorlog met elkaar staan (zie bron 2);
  3. Een groep gaat na hoe de Israëlische regering geweld van Palestijnse zijde probeerde in te dammen (zie bron 3);
  4. Een groep gaat na hoe het dagelijks leven is in de Gazastrook nadat die is afgegrendeld van Israël (zie bron 4);
  5. Een groep gaat na hoe het dagelijks leven is op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem nadat daar afscheidingen zijn gebouwd (zie bron 5);
  6. Een groep gaat na hoe de Verenigde Naties vanaf 1947 hebben geprobeerd om het conflict op te lossen (zie bron 6).

Daarna vaardigt elke werkgroep een lid af om deel te nemen aan een panel. Dat panel werkt een vredeplan uit waarmee het conflict de wereld uit geholpen kan worden.

Voor dit werk trekt u 20 minuten uit.

Lukt het niet om hierover tot overeenstemming te komen, dan zijn de panelleden in goed gezelschap. Ook doorgewinterde regeringsleiders,  andere politici en diplomaten hebben dat geprobeerd, zonder blijvend resultaat.

Extra informatie:
‘Israëlische Westoeverbarrière’ op https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABlische_Westoeverbarri%C3%A8re
'Gazastrook’ op https://nl.wikipedia.org/wiki/Gazastrook.


Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

Kerndoel 47: De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.

 

verwante lessen

Login Form