Toerisme: vliegen moet!? - wat doen de vn?


Volgens de Wereldorganisatie voor Toerisme van de Verenigde Naties UNWTO is toerisme het reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden.

unwto

Toeristen zijn volgens de definitie van UNWTO mensen:

  • die buiten de eigen omgeving reizen;
  • gedurende niet meer dan één opeenvolgend jaar;
  • voor vrije tijd, zaken en andere doeleinden;
  • maar niet om ergens anders te werken.

UNWTO, gevestigd in Madrid, streeft ernaar meer werk voor mensen te creëren en de groei van de economie te versterken door de toeristenbranche te ontwikkelen. Daarmee wil UNWTO ook het milieu en cultureel erfgoed beschermen, de vrede en respect voor de mensenrechten bevorderen en voor meer welvaart zorgen.

In deze rol besteedt de organisatie met name aandacht aan onderwerpen op het gebied van toerisme in ontwikkelingslanden.

UNWTO is actief op de volgende gebieden:

  • het verlenen van technische assistentie en bevorderen van internationale samenwerking bij de ontwikkeling van de toeristenbranche in ontwikkelingslanden;
  • het opleiden van horecapersoneel, management van toeristisch georiënteerde instellingen en het geven van adviezen op het gebied van milieuvraagstukken;
  • de uitvoering van marktonderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken en de samenstelling van reispakketten.

 

verwante lessen

Login Form