Mijnen: kosten van opruimen - voor de docent: info

 
Deze les laat zien dat:

  • het weinig tijd en geld kost om landmijnen te leggen maar des te meer tijd en geld om ze te ruimen;
  • hoe hoog de kosten van het ruimen van landmijnen ook mogen zijn, de baten ervan er niet voor onderdoen, en
  • waarom de Verenigde Naties landmijnen en de inzet hiervan als wapen de wereld uit proberen te helpen.


Plan van aanpak
:
Voor de opdracht in deze les trekt u 1 uur uit.

De opdracht bestaat uit twee delen:

  1. Een bron lezen. Daar krijgen ze 10 minuten de tijd voor
  2. Het houden van een interview of het maken van de podcast. Geef hen de rest van de tijd voor.

Eerst laat u de leerlingen individueel de bron ‘Wat je moet weten’ lezen.

Daarna deelt u de klas in vier groepen in.

Van elke groep lezen de leerlingen de overige bronnen. Vertel hen wel eerst dat ze het beste deze bronnen eerst onder elkaar kunnen verdelen.

Daarna kiest elke groep een van de vier invalshoeken (zie ‘Opdracht’) voor het houden van een interview of het maken van een podcast over landmijnen. Let er wel op dat alle invalshoeken aan bod komen. De invalshoeken zijn:

  • De vervuiler (oorlogvoerende partij die landmijnen legt) betaalt.
  • Mijnenruimen is investeren.
  • Voorkomen is beter dan genezen (op gebied van gezondheid).
  • Voorkomen is beter dan ruimen (op gebied van economie).

Iedere groep houdt zijn interview of maakt zijn podcast.

Als iedereen klaar is, beluistert en beoordeelt u de interviews en de podcasts.

Tip
Zet deze podcasts online zodat ook andere mensen dan de leerlingen van de klas ze kunnen beluisteren.

Extra informatie
‘Landmijnen opsporen met je iPhone’ op https://www.iculture.nl/nieuws/landmijnen-opsporen-met-een-iphone/
‘VN verklaart Nepal vrij van landmijnen’ op https://nos.nl/artikel/248375-vn-verklaart-nepal-vrij-van-landmijnen.html


Deze les past bij:

Kerndoel 36: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

 

verwante lessen

Login Form