Groene energie - opdracht

 

opdrachtJullie werken voor een van de banken of organisaties voor ontwikkelingssamenwerking waaraan de boeren hun plan hebben gepresenteerd. Jullie hebben het plan van de boeren in Fictivia gelezen. Het is nu aan jullie om te bepalen of de op te richten coöperatie van de boeren een subsidie of een lening moet krijgen om van start te kunnen gaan of niet. Beargumenteer jullie beslissing met minimaal twee argumenten.

Maar voor jullie een besluit nemen, lees je in enkele bronnen hoe de boeren te werk willen gaan en welke fouten ze hopen te vermijden die grote landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden in het verleden hebben gemaakt. Ook lezen jullie over de wereldmarkt van voedselproducten, want het hangt van vraag en aanbod op die markt af hoeveel mensen in rijke en ontwikkelingslanden betalen voor hun dagelijks eten.

Tot slot schrijven jullie een brief aan de boeren in Fictivia om aan te geven of ze wel of niet in aanmerking komen voor een lening of subsidie en waarom.

 

verwante lessen

Login Form