Corruptie - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Eerst kijken jullie naar een video over corruptie. In die video worden twee personen genoemd die zich aan corruptie hebben schuldig gemaakt. Noteer deze namen alvast, want die kunnen in de opdracht nog van pas komen.

Lees de bronnen zelfstandig door. Je krijgt hiervoor 25 minuten de tijd.

Daarna deelt je leerkracht de klas in in groepen van vier. Voor wat jullie in groepsverband gaan doen, trekken jullie de restvan de tijd voor uit.

Je mag kiezen uit twee groepsactiviteiten:

  • Eén van de groepen maakt een reclamespot van hooguit 30 seconden tegen corruptie onder de titel ‘Your ‘No’ Counts’.
  • De andere groepen onderzoeken elk een affaire rond corruptie die in de afgelopen jaren het  nieuws gehaald heeft of nog in het nieuws is terwijl jullie deze les maken. Van de resultaten van dat onderzoek maken jullie een verslagje.

Ten slotte laten jullie de reclamespot of het verslag aan je leerkracht zien.

 

verwante lessen

Login Form