CAO-onderhandelingen - wat doen de vn?

 
iloAangesloten bij de Verenigde Naties is de Internationale Arbeidsorganisatie ILO. Zij houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. De hoofdvestiging van de organisatie zetelt in Genève. De ILO stamt uit 1919, als resultaat van de vredesonderhandelingen na de Eerste Wereldoorlog. Het was dan ook eerst een agentschap van de Volkenbond, en werd later, na de Tweede Wereldoorlog, een agentschap van de VN.

De ILO werd opgericht met het idee dat duurzame vrede niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid. Om sociale rechtvaardigheid te bereiken heeft de organisatie vier doelen:

  • het bevorderen van het recht op werk;
  • het verbeteren van de kans voor mensen om werk te krijgen en te behouden;
  • het invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid (= het ervan verzekerd zijn dat je altijd rond kunt komen, ook al kun je om wat voor reden ook niet (meer) werken);
  • het bevorderen van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid.


ECOSOC en DESA

De VN hebben een Economische en Sociale Raad ECOSOC en een Departement voor Economische en Sociale Aangelegenheden DESA.

ECOSOC is het belangrijkste orgaan voor:

  • de interne afhandeling van de sociale en economische aangelegenheden van de VN en nevenorganisaties;
  • overleg over internationale economische en sociale zaken en voor het opstellen van beleid in deze.

tweevnlogos

DESA is binnen het Secretariaat van de VN het verzamelpunt van economische en sociale informatie en al die informatie wordt daar ook geanalyseerd. Verder verleent het departement steun aan haar lidstaten op economisch en sociaal vlak. Aandacht gaat ook naar ondersteuning in processen tussen regeringen onderling, en het bepalen van gemeenschappelijke actie ten aanzien van wereldwijde problemen.

Ter aanvulling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN werd in 1966 het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten opgesteld. In dit verdrag zijn artikelen opgenomen die gaan over recht op arbeid, recht op goede arbeidsvoorwaarden en recht op lidmaatschap van en deelname aan een vakvereniging. Ook het stakingsrecht komt hierin aan de orde.

 

verwante lessen

Login Form