CAO-onderhandelingen - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Eerst lees je zelfstandig de bronteksten. Je krijgt er een halve les voor.

Daarna vormen jullie groepjes van vier leerlingen. Daarvoor krijg je de rest van de tijd. Zoek op internet een voorbeeld van onderhandelingen over een nieuwe CAO.

Heb je een voorbeeld gevonden, zoek dan uit hoe die CAO tot stand is gekomen en schrijf daarover een kort verslag.

Laat het verslag aan je leerkracht lezen.

 

verwante lessen

Login Form