Biologische katoen - voor de docent: info

 
Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 2 lesuren uit.

U laat aan de klas de twee SchoolTV-video's zien om de les in te leiden.

Daarna lezen de leerlingen individueel de bronteksten ‘Katoenproductie’, ‘Schone kleren’ en ‘Wat doen de VN?’. Ruim er 45 minuten voor in.

Daarna besteedt u de rest van de tijd aan de volgende groepsactiviteit. U deelt de klas in drie groepen in. U geeft iedere groep een onderwerp waar het eindproduct, een reclamespot voor TV of internet over gaat.

Over elk van die onderwerpen is een of twee brontekst(en) in de les opgenomen.

De reclamespot moet laten zien dat:

  • het katoen milieuvriendelijk is gemaakt (milieuaspecten 1 + 2)
  • de landarbeiders die het katoen hebben gemaakt, onder veilige omstandigheden werken, (sociale aspecten)
  • de landarbeiders die het katoen hebben gemaakt er voldoende mee verdienen om van rond te komen (economische aspecten)

Let u er wel op dat de reclamespots niet langer dan 30 seconden duren want na die 30 seconden verslapt de aandacht van de kijkers snel.

Ten slotte bekijken de leerlingen gezamenlijk de reclamespots en beoordeelt u de spots.

Deze les past bij:

Kerndoel 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen en daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

Kerndoel 38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

Kerndoel 46. De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu, en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.

 

verwante lessen

Login Form