Onze rechten


grondwetAlle mensen op onze aardbol hebben mensenrechten, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, afgekort UVRM, die door de Verenigde Naties in 1948 is opgesteld.

Daarnaast hebben de Nederlanders rechten die vastgelegd zijn in de Nederlandse Grondwet. Die rechten noemen we grondrechten.

In Nederland hebben we dus grondrechten én mensenrechten. Ze lijken veel op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten?

 

verwante lessen

Login Form