Leve de democratie - bron: democratie in verdrukking: hongkong

 
Vanaf 1842 tot 1997 was de stadstaat Hongkong een Britse kroonkolonie. Het was dus onderdeel van Groot-Brittannië maar met een eigen grondwet, bestuur en rechtspraak. Ook was het een democratie.

Dat laatste bleef het nadat Hongkong in 1997 was overgedragen aan China. Ook hield Hongkong zijn eigen grondwet. Zo hielden de Hongkongers hun rechten, zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrijheid van vergadering. Die rechten hebben de burgers van China niet. Bij die overdracht was namelijk afgesproken dat China wel de soevereiniteit over Hongkong krijgt, maar ook dat Hongkong zijn eigen bestuur en rechtspraak zou houden tot 2047. Daarna zou de stadstaat helemaal in het Chinese staatsbestel worden opgenomen. Wel kreeg de stadstaat een gouverneur die samenwerkt met de regering van China. Vanaf 2017 wat dat Carrie Lam.

In 2013 werd Xi Jinping (1953-) president van China. Hij was toen al leider van de Chinese Communistische Partij. Vanaf 1949 was dit de enige toegelaten partij in China. Na zijn aantreden als president werd al snel duidelijk dat hij en zijn partij steeds meer greep wilden krijgen op het bestuur van Hongkong. Hierdoor zouden de Hongkongers minder inspraak krijgen bij het bestuur van hun stadstaat en steeds meer moeten gehoorzaam zijn aan Xi’s regering in Beijing. Dat wilden veel inwoners van Hongkong niet zomaar laten gebeuren.

Dat lieten ze merken toen ze in 2014 in groten getale de staat opgingen. Ze kwamen op voor het behoud van hun rechten. Omdat ze daarbij gele paraplu’s bij zich droegen, werden deze protesten bekend als paraplu-protesten.

hongkong

In mei 2019 begon in Hongkong een nieuwe golf van demonstraties en andere protesten. Hongkongers gingen de straat op, omdat ze vonden dat hun regering onder leiding van Carrie Lam teveel deed wat de Chinese regering wilde. Directe aanleiding van de protesten was een nieuwe wet die Lam wilde invoeren.

Volgens die wet zouden Hongkongers die verdacht worden van een misdrijf, uitgeleverd mogen worden aan China voor berechting. Na vijf maanden van felle en massale protesten besloot mevrouw Lam in oktober 2019 de wet niet in te voeren.

 

verwante lessen

Login Form