Leve de democratie - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen enkele verschillen tussen leven in een democratie en leven in een dictatuur benoemen en beschrijven.
  • De leerlingen kunnen enkele artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties noemen die gaan over wetgeving, politiek bestuur en de vrijheid van meningsuiting en vereniging.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van die artikelen en van de verschillen tussen het leven in een dictatuur en het leven in een democratie het democratisch gehalte van het bestuur van een land toetsen.

 

verwante lessen

Login Form