Leve de democratie - opdracht


opdrachtVoordat je dat gaat doen, ga je na wat de verschillen zijn tussen leven in een dictatuur en leven in een democratie. Ook ga je na op grond van welke artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens mensen recht hebben op deelname aan het politieke leven in hun land.

Daarna onderzoek je een land waar de democratie steeds meer plaats lijkt te gaan maken voor een bewind dat op zijn minst iets van een dictatuur heeft.

Ten slotte roep je de burgers in dat land met een pamflet op om openlijk op te komen voor hun rechten, via Facebook, Instagram of op wat voor andere manier dan ook.

 

verwante lessen

Login Form