Lagelonenlanden - bron: industrie in lagelonenlanden


Doordat grote bedrijven, waaronder textielbedrijven, hun productie naar lagelonenlanden overbrachten, vond in die landen industrialisatie plaats. In Azië gebeurde dat in landen als Singapore, Zuid-Korea, Taiwan en Hongkong en niet te vergeten China, Thailand, Maleisië en India. Ook in Latijns-Amerika vond industrialisatie plaats zoals bijvoorbeeld in Mexico, Brazilië en Argentinië. In Afrika en het Midden-Oosten was van industrialisatie weinig sprake.

In deze en andere landen zijn de loonkosten per product lager dan in rijke landen, omdat de werknemers er minder verdienen dan de werknemers in rijke landen. Maar dat is niet de enige reden.

industralisatie

De loonkosten per product gaan ook omlaag, naarmate arbeiders grotere aantallen producten per uur weten te maken. Dit was mogelijk dankzij schaalvergroting en mechanisatie van de productie.

De loonkosten per product gaan ook omlaag, naarmate er meer kinderen aan het werk worden gezet die minder loon krijgen dan hun volwassen collega’s.

Daarnaast hoeven werkgevers van de overheid meestal geen grote uitgaven te doen om hun personeel op een veilige en gezonde werkplek te laten werken. Daardoor is er bijvoorbeeld meer brandgevaar en kunnen werknemers vaak niet snel genoeg hun werkplek verlaten als er brand uitbreekt.

Ten slotte is het in lagelonenlanden legaal dat werkgevers hun personeel lange werkdagen te laten maken, veel langer dan in Nederland en andere rijke landen is toegestaan.

verwante lessen

Login Form