Lagelonenlanden - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat industrialisatie, schaalvergroting en lagelonenlanden zijn.
  • De leerlingen kunnen de opkomst in Nederland van de textielindustrie verklaren als onderdeel van de Industriële Revolutie in en buiten Nederland.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom de Nederlandse textielindustrie en ook die van andere rijke landen naar lagelonenlanden zijn verplaatst.
  • De leerlingen kunnen aangeven wat voor verandering deze verplaatsing heeft veroorzaakt bij de aanvoer van grondstoffen naar textielfabrieken en van producten van deze fabrieken naar de winkels.
  • De leerlingen kunnen twee trends in de wereldeconomie benoemen die deze verplaatsing in de hand hebben gewerkt.
  • De leerlingen kunnen aangeven wie profijt heeft van deze verplaatsing en wie er juist nadeel van ondervindt en wat voor hulp die benadeelden krijgen van de Verenigde Naties.

 

verwante lessen

Login Form