Gekleurd nieuws - voor de docent: beoordeling

 
De leerlingen hebben de opdracht in deze les goed gemaakt, als er door onderzoek en gezamenlijke evaluatie van de resultaten ervan, een duidelijk beeld is ontstaan van de politieke en levensbeschouwelijke pluriformiteit van de Nederlandse nieuwsmedia die zich met de nieuwsvoorziening bezighouden.

 

verwante lessen

Login Form