Gekleurd nieuws - bron: klachten

 
Ongehoord Nederland (ON of ON!) is een omroepvereniging die vanaf 1 januari 2022 deel uitmaakt van het Nederlands publiek omroepbestel.
De omroep wil een stem geven aan de Nederlanders die zich in het publieke omroepbestel van de NPO niet vertegenwoordigd voelen over kwesties als de groeiende politieke macht van de Europese Unie, bezorgdheid om massa-immigratie, klimaatverandering en behoud van traditionele Nederlandse cultuur, zoals Zwarte Piet.

on

Op 5 januari 2022 werd de eerste aflevering van de wekelijkse podcast Ongehoord Nieuwscafé uitgezonden voor NPO Radio 1. Op 22 februari was de eerste tv-uitzending als publieke omroep. Media-experts stelden in dagblad Trouw op basis van de uitzendingen in de eerste drie weken, dat ON ongefundeerde feiten zonder enig weerwoord brengt en zich daarmee schuldig maakt aan het verspreiden van desinformatie, en dus niet voldoet aan de journalistieke code. Gasten in het programma brengen meningen en geruchten als vaststaande feiten zonder dat presentatoren hen daarop wijzen of doorvragen.

Zo wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat de oorlog in Oekraïne de schuld is van het Westen, de stikstofcrisis maar een fabeltje is en dat de wereld wordt bestuurd door een manipulerende hogere macht met een verborgen agenda.

Volgens de Ombudsman van de NPO, die na een aantal klachten onderzoek deed naar de uitzendingen omroep Ongehoord Nederland (ON), verspreidt ON aantoonbaar onjuiste informatie en schendt daarmee de journalistieke code van de NPO.

Journalistieke code
Op radio, televisie en on line brengen we nieuws, actualiteiten, opinie en meningsvorming. In al deze vormen van journalistiek is het belangrijk dat we geloofwaardig zijn en het vertrouwen van publiek hebben. Dit doen we door:

  • Betrouwbaar te zijn - de informatie die we brengen klopt en wordt gecheckt.
  • Nauwkeurig en zorgvuldig te zijn - fouten warden zoveel mogelijk vermeden en het maakproces is controleerbaar.
  • Onafhankelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld te zijn - druk van buiten en binnen de organisatie heeft geen invloed op de inhoud van onze producties.
  • Evenwichtig en pluriform te zijn - berichtgeving is gebalanceerd en vertegenwoordigt verschillende visies.

Zie voor meer informatie: https://over.npo.nl/organisatie/openbare-documenten/journalistieke-code-npo.

verwante lessen

Login Form