Maak de wereld clusterbomvrij - voor de docent: info


Na iedere oorlog blijft er niet-ontplofte munitie in of op de grond liggen. Dat zijn  landmijnen, blindgangers (niet-ontplofte bommen, granaten en explosieve kogels) en soms ook bommetjes die deel hebben uitgemaakt van clustermunitie. Clustermunitie is een soort wapen dat, na het afwerpen door een vliegtuig of na te zijn afgevuurd, bommetjes over een groot terrein verspreiden. Het is de bedoeling dat al die bommetjes afgaan. Maar dat doen ze niet allemaal. Daardoor blijft het gevaarlijk het terrein waar deze wapens zijn gebruikt te betreden. Ook nog lang nadat de oorlog, waarin deze wapens zijn gebruikt, is afgelopen.

Plan van aanpak:
Voor de opdracht in de les trekt u 1 uur uit.

Eerst laat u de leerlingen de bronteksten individueel lezen. Trek daar 35 minuten voor uit. Daarna deelt u de klas in zeven groepen in.

U laat iedere groep een oproep doen aan de regering van een van de landen die het VN-verdrag tegen de aanmaak en levering aan andere landen van clusterbommen nog niet hebben getekend. Trek daar 20 minuten voor uit.

 1. China
 2. India
 3. Israël
 4. Pakistan
 5. Rusland
 6. Turkije
 7. Verenigde Staten

In die oproep moet staan dat deze landen moeten stoppen met de aanmaak en verspreiding van deze wapens.

Als iedereen klaar is, leest u de oproepen door. Daarna stuurt u ze naar de ambassades van deze landen in Den Haag.

Tip
In ‘Beleggen in clusterbommen taboe’ is een lijst van pensioenfondsen en andere financiële instellingen opgenomen die in 2011 nog belegden in clusterbommen. Van die instellingen heeft Aegon daar een einde aan gemaakt. U kunt een of meer leerlingen laten uitzoeken welke van de andere instellingen uit de lijst dat inmiddels ook gedaan hebben.

Uitwerking:
Argumenten tegen clusterbommen die in de oproep kunnen worden gebruikt zijn:

 • Bommetjes uit clusterbommen ontploffen soms niet, maar blijven na gebruik liggen op de plek waar ze zijn neergekomen en blijven daar slachtoffers maken.
 • Kinderen worden het slachtoffer van die bommetjes, omdat ze niet altijd in de gaten hebben dat die bommetjes gevaarlijk zijn.
 • Op plekken waar die bommetjes liggen, kunnen landbouwers de grond niet bewerken en kan op die plekken niet worden gebouwd.
 • Het opruimen van die niet-ontplofte bommetjes is tijdrovend, duur en levensgevaarlijk.


Deze les past bij:

Kerndoel 39: De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

Kerndoel 47: De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.

 

verwante lessen

Login Form