Wereldmaaltijd - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen verklaren waarom veel mensen wereldwijd te weinig kunnen eten en waarom tegelijkertijd veel mensen overgewicht hebben.
  • De leerlingen hebben gezien dat ondervoeding en honger niet te wijten zijn aan een te lage voedselproductie om de hele wereldbevolking te voeden en factoren noemen die wél ondervoeding en honger in de hand werken.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat er met een Wereldmaaltijd wordt bedoeld.
  • De leerlingen hebben gezien hoe niet meer eten van vlees kan bijdragen aan een betere verdeling van voedsel.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de Verenigde Naties de noodzaak van voldoende voedsel produceren en een betere verdeling van voedsel onder de aandacht brengen en zelf werken aan deze zaken.

 

verwante lessen

Login Form