Wereldmaaltijd - wat doen de vn?


faoBinnen de Verenigde Naties is de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO belast met  de bestrijding van honger in de wereld. De FAO werkt mee aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en de verbetering van voedselkwaliteit en landbouwproductiviteit in zowel ontwikkelingslanden als in rijke(re) landen. Dit doet de organisatie door informatie te verstrekken en voorlichting te geven over landbouw, tuinbouw, bosbouw, visserij en voedsel. Wat doen de FAO en de VN in het algemeen zoal?

Voedselvoorziening:
De FAO organiseert onder andere een voedselvoorziening programma voor schoolkinderen. Dit World Food Program WFP verzorgt maaltijden voor kinderen in tientallen landen.

Wereldvoedsel dag:
In 1979 riep de FAO de Wereldvoedsel dag uit. Sindsdien vindt de dag elk jaar op 16 oktober plaats. Met deze dag wil de FAO de aandacht vestigen op het wereldvoedselvraagstuk, want in resolutie 35/70 uit 1980 staat:

‘voldoende voedsel is van absoluut belang voor het welzijn en de overlevingskansen van mensen.’

In het kader van de Wereldvoedsel dag wordt ook een beroep op mensen in de rijke landen gedaan om solidair te zijn met mensen die door voedseltekorten worden bedreigd.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
In september 2015 hebben de Verenigde Naties tijdens de jaarlijkse bijenkomst van de Algemene Vergadering een lijst van zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen aangenomen die in 2030 moeten zijn gehaald.

Hiervan zijn de eerste twee:

  1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen.
  2. Honger, voedselonzekerheid en malnutritie (= ondervoeding en eenzijdige voeding) helpen uitroeien.

Van voedselonzekerheid is sprake als mensen er niet van op aan kunnen dat ze nu en in de toekomst altijd voldoende te eten hebben om gezond te blijven.

Het tweede ontwikkelingsdoel gaat over eten en de voedselvoorziening. Maar we vermelden we hier ook het eerste ontwikkelingsdoel omdat mensen die in (grote) armoede leven, te weinig verdienen om voldoende eten te kopen en zijn aangewezen op de goedkoopste voedselproducten, die vaak ook ongezond zijn (zie de 'Bron: Video').

De volledige lijst van Duurzame Ontwikkelingsdoelen zie je hieronder:

duurzameontwikkelingsdoelen

 

verwante lessen

Login Form