Riolering en schoon water - bron: de wc


Mensen doen hun behoeften meestal zittend. Daarom spreken we van ‘stoelgang’. Hiervoor gebruiken we een voorziening die wc of voluit ‘water closet’ heet. Het eerste ontwerp van de WC zoals we die gebruiken stamt uit de 16e eeuw. Daarvoor was een wc meestal een stenen muur met een houten zitting eraan.

De oudste restanten van gebouwen met wc’s van dat model en van riolering zijn gevonden bij Mohenjo-Daro. Deze plaats ligt in de Indusvallei in Pakistan. De oudste restanten stammen uit 2600 v.Chr..

In de tijd van de Romeinen waren toiletten in Rome verbonden aan badhuizen en hadden ze aansluiting op het riool. Het riool functioneerde uitstekend omdat ze water toegevoerd kreeg dat via aquaducten naar de stad werd aangevoerd. Dat water spoelden alle urine en poep uit de toiletten weg. Die toiletten werden niet door alle bewoners van Rome gebruikt. De arme stadsbewoners deden hun behoeften in een kuil of in een pot. De potten werden geleegd in het riool. Wel werd een deel van de urine verzameld en naar werkplaatsen gebracht om er textiel mee te bleken.

In de Middeleeuwen hadden steden geen riolering en werden grachten en rivieren in steden gebruikt als open riool. Hierin leegden stadsbewoners de potten waarin ze hun behoeften deden. Maar ze leegden die potten ook wel op straat.

poepdoosEen toilet in huis was in de Middeleeuwen en ook daarna vaak een poepdoos

Pas aan het begin van de Industriële Revolutie, rond 1800 verschenen er toiletten die je kon doorspoelen en werd in een aantal Europese steden riolering aangelegd. Van belang hierbij was een uitvinding die Alexander Cummings in 1775 deed: de zwanenhals. Daarmee was een directe verbinding met het riool mogelijk zonder dat de stank uit het riool de woning binnen kon komen. Het water dat in de zwanenhals blijft staan, houdt de stank tegen.

Vanaf 1880, ten slotte, kregen steeds meer woningen een wc die je kunt doorspoelen. Ze kregen een aansluiting op de riolering en aansluiting op de waterleiding met een aanvoer van schoon water.

Naar: ‘De geschiedenis van de wc’ Op https://historiek.net/de-geschiedenis-van-de-wc/52669/

 

verwante lessen

Login Form