Mijnen in Nederland - bron: eod

 
Elk jaar worden er mijnen in Nederland gevonden. Niet heel veel, maar toch. Anders dan in sommige andere landen (zoals Afghanistan) is de kans dat je op een landmijn stapt in Nederland vrijwel nihil.

Toch worden er jaarlijks duizenden explosieven in Nederland gevonden. Deze niet-ontplofte explosieven bestaan uit vliegtuigbommen, granaten en soms ook nog landmijnen. Ze liggen er sinds de Tweede Wereldoorlog.

In Nijmegen bijvoorbeeld is in september 1944 de opmars van de geallieerde bevrijders van Nederland tot stilstand gekomen. Nijmegen was bevrijd, Arnhem niet. Bijna dagelijks werden er granaten door de Duitsers vanuit de Arnhemse kant naar Nijmegen geschoten. Veel van die explosieven waren blindgangers. Die waren niet afgegaan maar bleven in de grond zitten. Op meer plaatsen in Nederland zijn nog blindgangers aanwezig.

Daarom wordt elk terrein waar bouwwerkzaamheden moeten plaatsvinden (de aanleg van een nieuwe woonwijk bijvoorbeeld), eerst doorzocht om na te gaan of er nog blindgangers of landmijnen in de grond zitten. En inderdaad komt af en toe een explosief te voorschijn, ook ruim 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan komt de Explosieven Opruimingsdienst EOD in actie.

De EOD werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht en belast met de taak om explosieven uit deze oorlog op te sporen en op te ruimen. Bommen en landmijnen uit deze oorlog werden op zee of op het land tot ontploffing gebracht. Er wordt  wel voor gezorgd dat de ontploffing geen kwaad kon doen.

eod

Ook ver na deze oorlog komt de EOD nog in actie, telkens als er iets gevonden wordt dat op een blindganger of een landmijn lijkt. Is inderdaad sprake van explosieven, dan maken ze die onschadelijk. Ze verwijderen bijvoorbeeld ontstekingen uit bommen.

Lees dit artikel uit BN De Stem:

“Bommen uit WOII tot ontploffing gebracht in bos Dorst

Donderdag 10 juni 2010 - 15:34  

DORST - De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft donderdagochtend drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen in de Boswachterij Dorst. De bommen, waarschijnlijk van Duitse makelij, waren eerder door wandelaars aangetroffen in een kuil.

De wandelaar belde de politie en die schakelde de EOD in. Doordat er boven op de bommen een boom stond was het moeilijk om ze weg te halen. Er is besloten in overleg met Staatsbosbeheer om de bommen ter plaatse tot ontploffing te brengen. Het bos werd afgezet waarna de bommen een voor een tot ontploffing werden gebracht. Dat leverde flink wat rook, herrie en een krater op."

 

verwante lessen

Login Form