Mijnen in Nederland - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kennen het verschil tussen landmijnen en blindgangers.
  • De leerlingen kunnen verklaren waarom er in Nederland nu vrijwel geen landmijnen uit de meest recente oorlog, de Tweede Wereldoorlog, zijn terug te vinden. Vooral blindgangers moeten vaak nog opgeruimd worden. In veel andere landen waar oorlog is geweest, zijn veel meer landmijnen terug te vinden.
  • De leerlingen kunnen uitleggen, waarom blindgangers net als landmijnen gevaarlijk zijn.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat je wel of niet moet doen, als je een voorwerp vindt dat een landmijn of blindganger kan zijn.
  • De leerlingen hebben gezien wie zorg draagt voor het opruimen en onschadelijk maken van blindganger en landmijnen in Nederland.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wat ze moeten doen en laten als ze een landmijn of blindganger vinden, of denken te vinden.
  • De leerlingen hebben gezien wat de Verenigde Naties doen om het probleem van landmijnen aan te pakken in landen waar nog veel landmijnen liggen en om de inzet van landmijnen in oorlogstijd de wereld uit te helpen.

 

verwante lessen

Login Form